Het roer gaat om!

Duurzaamheid ligt op dit moment bij iedereen voor in de mond. Deze term is vandaag de dag het grote verkoopargument dat door veel bouwbedrijven en leveranciers te pas en (soms ook) te onpas wordt gebruikt. Duurzaamheid is nog een – nu nog – min of meer holle term die als handig verkooppraatje wordt ingezet. Maar als het om duurzaam bouwen gaat, moet het roer om. Duurzaam is niet alleen meer nuttig voor de verkoop; het wordt noodzaak om het op grote schaal te gaan toepassen.

Minder praten over duurzaam: meer doen

Bij gebruik van het woord ‘duurzaam’, vraagt vrijwel niemand verder naar wat dat ‘duurzaam’ nu eigenlijk inhoudt. Bij BUVA denken ze er al wel wat dieper en langer over na. Sterker nog: zij passen het, waar mogelijk, op grote schaal toe. De overheid hijgt inmiddels al in de nek van de bouwsector. Sinds 1 januari 2021 moeten vergunningaanvragen voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Kortom, het wachten op actie is voorbij. Zij nemen graag het voortouw en denken graag met iedereen mee over ingewikkelde duurzaamheidsvraagstukken en bedenken er graag slimme oplossingen voor.

44 procent van de bouwbedrijven werkt duurzaam

Even wat achtergrondinformatie: onderzoeksbureau BouwKennis constateert dat 44% van de bouwbedrijven in hun laatste project al duurzaam werkten. Dat betekent dat daarbij onder andere het Circulair Bouwen-principe en CO2-reductie werd nagestreefd. Hieruit blijkt dat steeds meer bouwbedrijven de noodzaak inzien van het feit dat duurzaamheid niet meer in woord en geschift gebezigd moet worden, maar dat daadwerkelijk de handen uit de mouwen gestoken moeten worden. Bouwbedrijven zullen er rekening mee moeten houden dat duurzaamheid een belangrijker rol gaat spelen in het aanbestedingstraject van bouwprojecten. Het zal steeds vaker een doorslaggevend selectiecriterium zijn. Bedrijven die binnenkort niet duurzaam opereren, zullen niet in het proces worden opgenomen.

Duurzaam bouwen is meer dan energie besparen

Duurzaam bouwen gaat niet alleen over een laag energieverbruik. Het gaat ook over:

 • gebruik van duurzame materialen die rekening houden met het milieu en de gezondheid van bewoners en gebruikers
 • een gezond binnenmilieu, bijvoorbeeld door goede ventilatie. Dit voorkomt vocht, schimmel en ophoping van schadelijke stoffen
 • prettige en leefbare huizen, gebouwen, wijken en steden
 • duurzaam slopen, om zo materialen die vrijkomen bij de sloop opnieuw te gebruiken (hergebruik)
 • verantwoord watergebruik
 • voorkomen dat grondstoffen voor bouwmaterialen op raken

Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG)

Na een voorbereiding van 6 jaar, zijn op 1 januari 2021 nieuwe energieprestatie-eisen voor nieuwbouw van kracht geworden onder de noemer BENG, ofwel: eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen. Deze BENG-eisen hebben de EPC vervangen voor een nieuwbouwaanvraag. De volgende eisen worden gesteld:

 1. de maximale energiebehoefte in kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar
 2. het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar
 3. het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten

​Maximale energiebehoefte

Hoeveel energie is er nodig om het gebouw te warmen en te koelen? Voor utiliteitsbouw wordt hierbij ook de energie voor verlichting meegerekend. De totale hoeveelheid benodigde energie wordt uitgedrukt in kwH per m². Voor woningen mag die niet meer dan 25 kWh/m²/jaar bedragen, voor utiliteitsgebouwen ligt het maximum op 50 kWh/m²/jaar. Goede isolatie, optimale luchtdichtheid en een juiste oriëntatie van het gebouw zijn hierbij de toverwoorden.

Maximaal primair energiegebruik

Hoeveel energie is nodig om in de energiebehoefte van het gebouw te voorzien? Deze waarde hangt sterk samen met de gebouwinstallaties: verwarming en koeling, maar ook warm tapwater, hulpenergie, luchtbevochtiging of -ontvochtiging en verlichting. De plaatsing van zonnepanelen kan helpen om onder het maximum primair fossiel energiegebruik van 25 kWh/m²/jaar te blijven.

Minimaal aandeel hernieuwbare energie

De eis verlangt dat er minstens 50 procent gebruikgemaakt wordt van hernieuwbare energie, zoals zonnepanelen, biomassa en windenergie.

Onze bijdrage in duurzaam bouwen

Dat zijn nogal pittige eisen waaraan veel bouwbedrijven al aan werkten. Dat had meestal meer te maken met kostenbesparing door efficiënter te werken dan met duurzaamheid. Maar vooruit: alle kleine beetjes helpen. Nu is het dus tijd om echte grote stappen te maken. En wij zouden BUVA niet zijn als wij daarin ons steentje aan de BENG-eisen kunnen bijdragen. Hoe doen wij dat?

Home care systemen

Buva biedt oplossingen die zijn gecategoriseerd in zogenaamde homecare systemen, waarbinnen zij rekening houden met zowel de uiteindelijke bewoners in een gebouw als de gehele bouwketen die het bouwproject moeten uitvoeren. De BUVA homecare systemen zijn een verzameling BUVA-producten die zodanig op elkaar zijn afgestemd dat een optimale samenwerking tussen alle partijen ontstaat. Wat leveren de Homecare Systemen op?

 • duurzaam geproduceerde warmte
 • gezonde binnenlucht
 • veilig afgesloten ramen en deuren

Om dat allemaal te verwezenlijken, werken zij in onze projecten met BIM-modellen (Bouwwerk Informatie Model), waarbinnen opdrachtgevers, architecten, adviseurs, aannemers en installateurs onderling informatie uitwisselen. Gegevens worden hierbij één keer ingevoerd, en zijn voor alle betrokkenen beschikbaar. Dit alles moet uiteindelijk leiden tot het ideaal: nul-op-de-meter-woningen!

Categorieën: Bouw en constructie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *